http kody błędów przeglądarki : 401 402

Podczas ładowania strony www protokuł http może poinformować nas np. o błędnie wpisanym adresie strony www, poniżej spis możliwych błędów przeglądarki obsługiwanych przez protokół http:kod

opis znaczenie
 400  Bad Request Nieprawidłowe zapytanie – żądanie nie może być obsłużone przez serwer z powodu błędnej składni zapytania
401 Unauthorized Nieautoryzowany dostęp – żądanie zasobu, który wymaga uwierzytelnienia
402 Payment Required Wymagana opłata – kod jeszcze nie stosowany
403 Forbidden Zabroniony – serwer zrozumiał zapytanie lecz konfiguracja bezpieczeństwa zabrania mu zwrócić żądany zasób
404 Not Found Nie znaleziono – serwer nie odnalazł zasobu według podanego URL ani niczego co by wskazywało na istnienie takiego zasobu w przeszłości
405 Method Not Allowed Niedozwolona metoda – metoda zawarta w żądaniu nie jest dozwolona dla wskazanego zasobu, odpowiedź zawiera też listę dozwolonych metod
406 Not Acceptable Niedozwolone – zażądany zasób nie jest w stanie zwrócić odpowiedzi mogącej być obsłużonej przez klienta według informacji podanych w zapytaniu
407 Proxy Authentication Required Wymagane uwierzytelnienie do serwera pośredniczącego (ang. proxy) – analogicznie do kodu 401, dotyczy dostępu do serwera proxy
408 Request Timeout Koniec czasu oczekiwania na żądanie – klient nie przesłał zapytania do serwera w określonym czasie
409 Conflict Konflikt – żądanie nie może być zrealizowane, ponieważ występuje konflikt z obecnym statusem zasobu, ten kod odpowiedzi jest zwracany tylko w przypadku podejrzewania przez serwer, że klient może znaleźć przyczyny błędu i przesłać ponownie prawidłowe zapytanie.
410 Gone Zniknął (usunięto) – zażądany zasób nie jest dłużej dostępny i nieznany jest jego ewentualny nowy adres URI; klient powinien już więcej nie odwoływać się do tego zasobu
411 Length required Wymagana długość – serwer odmawia zrealizowania zapytania ze względu na brak nagłówka Content-Length w zapytaniu; klient może powtórzyć zapytanie dodając doń poprawny nagłówek długości
412 Precondition Failed Warunek wstępny nie może być spełniony – serwer nie może spełnić przynajmniej jednego z warunków zawartych w zapytaniu
413 Request Entity Too Large Encja zapytania zbyt długa – całkowita długość zapytania jest zbyt długa dla serwera
414 Request-URI Too Long Adres URI zapytania zbyt długi – długość zażądanego URI jest większa niż maksymalna oczekiwana przez serwer
415 Unsupported Media Type Nieznany sposób żądania – serwer odmawia przyjęcia zapytania, ponieważ jego składnia jest niezrozumiała dla serwera
416 Requested Range Not Satisfiable Zakres bajtowy podany w zapytaniu nie do obsłużenia – klient podał w zapytaniu zakres, który nie może być zastosowany do wskazanego zasobu
417 Expectation Failed Oczekiwana wartość nie do zwrócenia – oczekiwanie podane w nagłówku Expect żądania nie może być spełnione przez serwer lub – jeśli zapytanie realizuje serwer proxy – serwer ma dowód, że oczekiwanie nie będzie spełnione przez następny w łańcuchu serwer realizujący zapytanie
418 I'm a teapot "Jestem czajnikiem" – tzw.easter egg. Zdefiniowany w 1998. Obecnie nie jest implementowany do serwerów HTTP, ale znane są takie przypadk
451 Unavailable For Legal Reasons Zawartość niedostępna z powodów prawnych – strona lub zasób zostały zablokowane z powodów naruszenia prawa, w tym także z powodu ocenzurowania zawartości przez władze

Kody często spotykane :
* 400 : gdy na stronie www lub w przeglądarce podany błędny adres
* 401 - 403 : gdy skonfigurujemy dostęp zastrzeżony do naszej strony www, jeżeli nie zostanie podany login i hasło to zostanie wyświetlony błąd 401, 403 możemy uzyskań gdy np. strona www nie będzie obsługiwana dla naszej sieci (np. dostęp do strony zablokowany jest dla danych adresów IP)
* 404 : najczęściej spotykany błąd http, uzyskujemy go gdy np. podstrona naszej strony www została zmieniona a nie został zmieniony link prowadzący do niejCzy odpowiedź była pomocna?

 Wydrukuj ten artykuł

Przeczytaj również

http kody informacyne : 100 101 110 111

Podczas ładowania strony www protokołu http wykorzystuje następujące kody informacyjne, aby...

Kody odpowiedzi http

Wdrażając swoją stronę www w ramach hostingu możesz spotkać czasami nieoczekiwane odpowiedzi...

Przekierowanie 300 301 302

Podczas ładowania strony www protokołu http wykorzystuje następujące kody potwierdzające...

http kod potwierdzenia : 200 201 202

Podczas ładowania strony www protokołu http wykorzystuje następujące kody powodzenia wykonania...

http kody błędów serwera: 500 501

Podczas działania strony internetowej błędna konfiguracja serwera lub błędy samej aplikacji mogą...

Powered by WHMCompleteSolution