http kody błędów przeglądarki : 401 402

Podczas ładowania strony www protokuł http może poinformować nas np. o błędnie wpisanym adresie strony www, poniżej spis możliwych błędów przeglądarki obsługiwanych przez protokół http:kod

opis znaczenie
 400  Bad Request Nieprawidłowe zapytanie – żądanie nie może być obsłużone przez serwer z powodu błędnej składni zapytania
401 Unauthorized Nieautoryzowany dostęp – żądanie zasobu, który wymaga uwierzytelnienia
402 Payment Required Wymagana opłata – kod jeszcze nie stosowany
403 Forbidden Zabroniony – serwer zrozumiał zapytanie lecz konfiguracja bezpieczeństwa zabrania mu zwrócić żądany zasób
404 Not Found Nie znaleziono – serwer nie odnalazł zasobu według podanego URL ani niczego co by wskazywało na istnienie takiego zasobu w przeszłości
405 Method Not Allowed Niedozwolona metoda – metoda zawarta w żądaniu nie jest dozwolona dla wskazanego zasobu, odpowiedź zawiera też listę dozwolonych metod
406 Not Acceptable Niedozwolone – zażądany zasób nie jest w stanie zwrócić odpowiedzi mogącej być obsłużonej przez klienta według informacji podanych w zapytaniu
407 Proxy Authentication Required Wymagane uwierzytelnienie do serwera pośredniczącego (ang. proxy) – analogicznie do kodu 401, dotyczy dostępu do serwera proxy
408 Request Timeout Koniec czasu oczekiwania na żądanie – klient nie przesłał zapytania do serwera w określonym czasie
409 Conflict Konflikt – żądanie nie może być zrealizowane, ponieważ występuje konflikt z obecnym statusem zasobu, ten kod odpowiedzi jest zwracany tylko w przypadku podejrzewania przez serwer, że klient może znaleźć przyczyny błędu i przesłać ponownie prawidłowe zapytanie.
410 Gone Zniknął (usunięto) – zażądany zasób nie jest dłużej dostępny i nieznany jest jego ewentualny nowy adres URI; klient powinien już więcej nie odwoływać się do tego zasobu
411 Length required Wymagana długość – serwer odmawia zrealizowania zapytania ze względu na brak nagłówka Content-Length w zapytaniu; klient może powtórzyć zapytanie dodając doń poprawny nagłówek długości
412 Precondition Failed Warunek wstępny nie może być spełniony – serwer nie może spełnić przynajmniej jednego z warunków zawartych w zapytaniu
413 Request Entity Too Large Encja zapytania zbyt długa – całkowita długość zapytania jest zbyt długa dla serwera
414 Request-URI Too Long Adres URI zapytania zbyt długi – długość zażądanego URI jest większa niż maksymalna oczekiwana przez serwer
415 Unsupported Media Type Nieznany sposób żądania – serwer odmawia przyjęcia zapytania, ponieważ jego składnia jest niezrozumiała dla serwera
416 Requested Range Not Satisfiable Zakres bajtowy podany w zapytaniu nie do obsłużenia – klient podał w zapytaniu zakres, który nie może być zastosowany do wskazanego zasobu
417 Expectation Failed Oczekiwana wartość nie do zwrócenia – oczekiwanie podane w nagłówku Expect żądania nie może być spełnione przez serwer lub – jeśli zapytanie realizuje serwer proxy – serwer ma dowód, że oczekiwanie nie będzie spełnione przez następny w łańcuchu serwer realizujący zapytanie
418 I'm a teapot "Jestem czajnikiem" – tzw.easter egg. Zdefiniowany w 1998. Obecnie nie jest implementowany do serwerów HTTP, ale znane są takie przypadk
451 Unavailable For Legal Reasons Zawartość niedostępna z powodów prawnych – strona lub zasób zostały zablokowane z powodów naruszenia prawa, w tym także z powodu ocenzurowania zawartości przez władze

Kody często spotykane :
* 400 : gdy na stronie www lub w przeglądarce podany błędny adres
* 401 - 403 : gdy skonfigurujemy dostęp zastrzeżony do naszej strony www, jeżeli nie zostanie podany login i hasło to zostanie wyświetlony błąd 401, 403 możemy uzyskań gdy np. strona www nie będzie obsługiwana dla naszej sieci (np. dostęp do strony zablokowany jest dla danych adresów IP)
* 404 : najczęściej spotykany błąd http, uzyskujemy go gdy np. podstrona naszej strony www została zmieniona a nie został zmieniony link prowadzący do niejCzy odpowiedź była pomocna?

 Wydrukuj ten artykuł

Przeczytaj również

Kody odpowiedzi http

Wdrażając swoją stronę www w ramach hostingu możesz spotkać czasami nieoczekiwane odpowiedzi...

http kod potwierdzenia : 200 201 202

Podczas ładowania strony www protokołu http wykorzystuje następujące kody powodzenia wykonania...

Przekierowanie 300 301 302

Podczas ładowania strony www protokołu http wykorzystuje następujące kody potwierdzające...

http kody błędów serwera: 500 501

Podczas działania strony internetowej błędna konfiguracja serwera lub błędy samej aplikacji mogą...

http kody informacyne : 100 101 110 111

Podczas ładowania strony www protokołu http wykorzystuje następujące kody informacyjne, aby...

Powered by WHMCompleteSolution